Advokat Roland Malm är ofta begärd i grova brottmål och har under 20-års tid framgångsrikt företrätt 1000-tals klienter. Advokat Roland Malm har tidigare innehaft chefsförordnande vid domstol.